Resultatkontroll skogbruk og miljø i Follo 2017

Landbrukskontoret skal i 2017 kontrollere i felt 15 tilfeldig valgte hogster utført i 2014. Landbrukskontoret informerer eierne om kontrollen både før og etter besøket på feltet.

Kontrollen utføres med skjema og instruks fra Landbruksdirektoratet. Det skal gis informasjon og vurderinger om 1. Generelle opplysninger om feltet, 2. Miljøvurdering av hogst og kulturtiltak, 3. Opplysninger om voksestedet, 4. Hogst og foryngelse, og 5. Oppfølgende skogkulturtiltak.

Landbrukskontoret skal også utføre “foryngelseskontroll”, der alle skogeiere som i skogfondsregnskapet er registrert med å ha omsatt mer enn 250 m3 gran i 2013 og ingen eller få (<1000) planter plantet etterpå skal forklare forholdet og eventuelt kontrolleres.

Flate tre år etter hogst

Les mer:

Landbruksdirektoratets skjema og veiledning for kontrollen

Landbruksdirektoratet om resultatkontroll skogbruk og miljø

 

Relatert innlegg:

Foryngelseskontroll Follo 2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *