Foryngelseskontroll 2017

Landbrukskontoret skal i 2017 gjennomføre kontroll og oppfølging av foryngelsesplikten i skogbruksloven § 6 og forskrift om bærekraftig skogbruk kapittel 3 etter opplegg Landbruksdirektoratet har laget.

Skogeiere som i 2014 solgte mer enn 250 m3 gran og siden ikke er registrert i skogfondssystemet med planting, eller med færre enn 1000 planter, blir bedt om å forklare sammenhengen på et egenerklæringsskjema. Dette gjelder i år 46 skogeiere i Follo.

Hogst uten etterfølgende registrert planting kan ha mange akseptable årsaker. Planting uten at det er meldt til kommunen og registrert i skogfondssystemet, tynningshogst, omdisponering og tilrettelegging for naturlig foryngelse er noen.

Les mer:

Landbruksdirektoratet om foryngelseskontrollen (med lenker til diverse maler og veiledninger)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *